Välj bilmodell och återförsäljare
Bilmodell*
Återförsäljare*
Utrustningsnivå: Ange ev. önskemål om motor, specialutrustning, m.m.
Jag vill bli kontaktad via:
Förnamn*
Efternamn*
Telefonnr*
E-postadress*
 
 
Vår policy för personuppgifter
 

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter behandlas inom ramen för gällande sekretessbestämmelser av auktoriserad återförsäljare för bilmärkena inom Peugeot Sverige. Detta för att underlätta god service och korrekt administration av kundförhållandet. De uppgifter som behandlas är t. ex. namn, adress, telefon- och mailadress eller liknande personuppgifter, uppgifter om bilen, dess service och reservdelsinköp. Det kan också vara uppgifter som registreras i samband med tecknande av finans- eller serviceavtal. Uppgifterna uppdateras och kompletteras regelbundet för att hållas aktuella genom information direkt från dig, men även via andra register. Peugeot Sverige inhämtar uppgifter från Transportstyrelsens bilregister för att kunna fullfölja garantiåtaganden, för att möjliggöra återkallande av felaktigt fordon, samt för att kunna tillhandahålla korrekta grunduppgifter till de auktoriserade återförsäljarbolagen.

Uppgifterna används även för vår egen och våra samarbetspartners information och marknadsföring. Vill du ändra dina uppgifter, tacka nej till fortsatta erbjudanden eller ta del av dina uppgifter gör du det genom att skriva till Peugeot Sverige, Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö.