Välj bilmodell och återförsäljare
Bilmodell*
Återförsäljare*
Utrustningsnivå: Ange ev. önskemål om motor, specialutrustning, m.m.
Jag vill bli kontaktad via:
Förnamn*
Efternamn*
Telefonnr*
E-postadress*
 
 
 

Hantering av personuppgifter

I samband med att du registrerar dig för provkörningen lämnar du vissa personuppgifter däribland namn, adress, telefonnummer och e-postadress till K.W. Bruun Autoimport AB (”Peugeot Sverige”). Peugeot Sverige kommer att behandla dessa uppgifter i syfte att hantera provkörningen och kommer därmed för den vidare hanteringen av provkörningen att överföra dessa till den återförsäljare du valt eller annars är mest lämplig. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål är fullgörande av avtal med oss och/eller med våra återförsäljare.

Peugeot Sverige kommer också att bland annat använda dina personuppgifter för att kontakta dig via e-post och sms i samband med aktiviteter, erbjudanden, produktlanseringar och annan liknande direktmarknadsföring, då du är att anse som prospekt hos Peugeot Sverige och/eller Peugeot Sveriges återförsäljare. Den lagliga grunden för Peugeot Sveriges personuppgiftsbehandling för nämnda ändamål är berättigat intresse.

Utförligare information om Peugeot Sveriges personuppgiftsbehandling finns i bolagets personuppgiftspolicy på www.peugeot.se. Du har när som helst rätt att motsätta dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsförings¬ändamål. Hur detta går till framgår av personuppgiftspolicyn. För den personuppgiftsbehandling relevant återförsäljare företar för egen räkning hänvisas till återförsäljarens egen personuppgiftsinformation.

För det fall du redan är kund hos Peugeot Sverige eller någon av Peugeot Sveriges återförsäljare, eller använder någon av Peugeot Sveriges andra tjänster, kan Peugeot Sverige behandla dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder som närmare finns beskrivet i vår personuppgiftspolicy.